KOM. 609-607-585
KOM. 601-771-183
ul. Langiewicza 18/1
61-502 Poznań
komtraw@o2.pl

Sprzątanie terenów
 • dzikie wysypiska
 • zaniedbane działki
 • wyburzenia budynków
 • zamiatanie chodników, placów, ulic
Wywóz odpadów
 • komunalne
 • pobudowlane, gruz
 • ziemia
 • pojemniki: od 5 do 12 m3
 • wielkogabarytowe
Odśnieżanie
 • ulic, parkingów, placów, osiedli
 • sprzedaż soli drogowej oraz mieszanki ‘piasek-sól’

Pielęgnacja zieleni
 • projekty i zakładanie ogrodów
 • systematyczna pielęgnacja
 • wycinka i przycinanie drzew
 • koszenie traw
Firma ROMI została założona w 1995 roku. Świadczymy usługi dla miasta Poznania i bierzemy udział w całorocznym utrzymaniu czystości Miasta. Posiadamy niezbędne zezwolenia, tj. z Urzędu Miasta i Ochrony Środowiska.
Dysponujemy odpowiednim sprzętem, który umożliwia nam posprzątanie dosłownie wszystkiego! Odśnieżanie, sprzątanie i konserwacja terenów zielonych jest specjalnością naszej Firmy.
Posiadamy sprzęt do odśnieżania i sprzątania dróg, parkingów a także wąskich dróg osiedlowych. Kompleksowo opiekujemy się terenami zielonymi począwszy od cięcia traw do wysokich drzew.
Copyright 2013 | ROMI - Zakład Usług Komunalnych | ARNEV.net